Het Balletorkest Amsterdam is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht met een juridisch profiel. Het betreft een onbezoldigde functie.

Het Balletorkest is hèt orkest van de dans in Nederlands. Het is de vaste begeleider van Het Nationale Ballet en het Nederlands Dans Theater en verzorgt ruim honderd voorstellingen per jaar die meer dan 120.000 bezoekers trekken, voornamelijk in Nationale Opera & Ballet in Amsterdam en tevens in verschillende grote steden in Nederland. Daarnaast verzorgt het orkest een beperkt aantal overige producties per jaar. Het Balletorkest beweegt de dans, dat is hun missie. Al de activiteiten van het orkest hebben een relatie tot dans.

Matthew Rowe is sinds januari 2013 chef dirigent van het orkest, en is daarnaast tevens aangesteld als muzikaal leider van Het Nationale Ballet. In september 2013 is Piet van Gennip aangesteld als algemeen directeur.

Het Balletorkest bestaat sinds 1 januari 2013 uit een vaste bezetting van 45 musici, aangevuld met freelance musici. De staf bestaat naast de directeur uit 6 medewerkers. Het orkest behoort tot de Basis Infra Structuur en wordt door het rijk gesubsidieerd met een vierjaarlijkse subsidie van ca €4 mln. per jaar.

Het Balletorkest is gevestigd in het studiogebouw Q-factory, Atlantisplein 1 te Amsterdam.

Functie

De Raad van Toezicht (onbezoldigd) houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Het Balletorkest, mede in het licht van de opdracht van het orkest zoals gegeven door de Staatssecretaris van Cultuur. De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur en bestaat momenteel uit vijf leden. Naast toezicht houden brengt de Raad relevante kennis en expertise in, en beschikt zij over een voor het orkest relevant netwerk.

De Raad van Toezicht is belast met toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op de directie en het door de directie gevoerde beheer.
Op grond van haar statutaire bevoegdheden keurt de Raad begroting, de jaarrekening en het beleidsplan goed. Voorts is zij verantwoordelijk voor het vaststellen van een bestuursreglement waarin nadere regels zijn vastgelegd over de werkwijze van de directie en de Raad van Toezicht. Tevens geeft de Raad advies aan de directeur. De Raad van Toezicht komt ca. 4 x per jaar samen, het bezoeken van voorstellingen is daarin niet meegenomen.

Het Balletorkest zoekt voor de portefeuille Juridisch een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Hij/zij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, en bij voorkeur tevens over toezichthoudende ervaring. Hij/zij is binnen de rvt sparringpartner van de algemeen directeur inzake financiën – denk aan jaarrekening, kwartaalrapportages, meerjarenplannen etc. Meer specifiek gaat het om het volgende profiel:

  • Beschikt over generieke juridische ervaring (jurist/advocaat) met onder meer kennis van bestuursrecht en arbeidsrecht
  • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring gewenst, niet noodzakelijk
  • Affiniteit met de culturele sector
  • Ze streven naar een meer diverse samenstelling van de raad en moedigen potentiële kandidaten aan om daaraan een bijdrage te leveren

Contact

Je kunt je interesse kenbaar maken door uw cv en motivatie brief te mailen naar: info@hetballetorkest.nl. Ze ontvangen deze graag uiterlijk 1 oktober 2020. De selectiegesprekken worden gepland in de tweede helft van oktober.

Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure. Voor aanvullende informatie kun jecontact opnemen met het secretariaat van het orkest: info@hetballetorkest.nl.