Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) heeft Hans van der Molen aangesteld als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Van der Molen volgt Wim Ruijgrok op. Ruijgrok heeft op 8 september 2020 de maximale zittingstermijn bereikt.

Sinds 8 september 2020 heeft Hans van der Molen (directievoorzitter van Berenschot Groep B.V.) de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht van het CCV op zich genomen. Op diezelfde datum is Wim Ruijgrok afgetreden als voorzitter van de RvT vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Het CCV geeft aan verheugd te zijn met Van der Molen als nieuwe voorzitter. Van der Molen is sinds 2017 directievoorzitter van Berenschot Groep B.V.. De RvT van het CCV bestaat uit nog zes leden, benoemd op voordracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten, MKB Nederland, VNO-NCW, Verbond van Verzekeraars en de Nationale Politie.

Zie ook: a.s.r. wil Joop Wijn als president-commissaris

Wim Ruijgrok zal het veld ruimen voor Van der Molen. Ruijgrok was 16 jaar lid van de Raad van Toezicht, waarvan de laatste 12 jaar als voorzitter. Hij bij de oprichting van het CCV betrokken namens VNO-NCW. “Publiek-private-samenwerking was destijds bij de oprichting een van de doelstellingen en het is mooi om te zien wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd”, aldus Wim Ruijgrok. Na drie zittingstermijnen kan kan zijn functie statutair niet meer verlengd worden. Het CCV geeft aan Ruijgrok veel dank verschuldigd te zijn.