Aegon wil Jack McGarry als nieuwste lid van de Raad van Commissarissen. De verzekeraar draagt McGarry voor voor een termijn van vier jaar.

William Connelly, voorzitter van de Raad van Commissarissen, over de benoeming van Jack McGarry: ‘We heten Jack van harte welkom bij Aegon en kijken uit naar de samenwerking in de Raad van Commissarissen. Hij heeft diverse leidinggevende posities bekleed op het gebied van risicomanagement, financiën en als CEO van Unum in Engeland. Dit onderstreept Jacks diepgaande kennis van de verzekeringssector en zijn brede visie op het managen van een verzekeraar.’

Zie ook: a.s.r. wil Joop Wijn als president-commissaris

McGarry heeft een brede ervaring in de Amerikaanse verzekeringssector en was tot voor kort Chief Financial Officer van Unum Group, een aan de New York Stock Exchange genoteerde aanbieder van verzekeringen voor werknemers. Het voorstel tot benoeming van Jack McGarry is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB) en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aegon in 2021. Tot die tijd zal hij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen als toehoorder bijwonen.

Lage cijfers Aegon

De eerste halfjaarcijfers van Aegon vielen laag uit. Over het eerste halfjaar van 2020 kwam de nettowinst van Aegon uit op 202 miljoen euro, wat 67 procent minder is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het onderliggend resultaat kwam zonder eenmalige posten op jaarbasis 31 procent lager uit op 700 miljoen euro.