Beschikt de Raad van Commissarissen over de juiste kennis over digitalisering? Digicommissaris Ries Bode wil de RvC helpen om het goede gesprek met het bestuur te voeren met de update van de VTW-handreiking over Toezicht op IT en digitalisering.

Digicommissaris Ries Bode heeft de handreiking Toezicht op IT en digitalisering van VTW geüpdatet. Bode geeft onder meer een actueel overzicht van de digitale technologieën die de missie van de corporatie kunnen ondersteunen. ‘Ik heb de afgelopen maanden met veel plezier gewerkt aan de nieuwe handreiking Toezicht op Digitalisering in opdracht van VTW en Albert Kerssies. Ik verwacht hiermee een bijdrage te leveren aan de dialoog over toegevoegde waarde van Digitalisering voor Woningcorporaties.’

Zie ook: ‘Veel commissarissen hebben geen idee van AI, algoritmes en machine learning’

De handreiking bevat onder meer een actueel overzicht van de digitale technologieën die de missie van de corporatie kunnen ondersteunen en het zogenoemde Digi-dasboard, een instrument voor de RvC om de dialoog met het bestuur te voeren.

‘Commissaris, ga het gesprek aan over digitalisering’

Uit een enquête van VTW blijkt dat 39% van de ondervraagde commissarissen vindt dat de prestaties van de organisatie op deze onderwerpen nog tekort schieten. Ries Bode vindt dat juist de Raad van Commissarissen hierin een belangrijke rol kan spelen. ‘Ga het gesprek aan over hoe het bestuur en de organisatie de prestaties kan verbeteren.’