Commissarissen van ondernemingen moeten scherper zijn naar de accountant(s), concludeert toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit een enquête onder 64 commissarissen bij grote Nederlandse ondernemingen.

Met name bij de selectie van een accountant kunnen de toezichthouders bij bedrijven beter opletten om tot de goede keuze te komen. Uit het onderzoek blijkt dat er ruimte voor verbetering is ten aanzien van het monitoren van de accountantscontrole. Zo kan de auditcommissie nadrukkelijker toezien op de onafhankelijkheid van de accountant(sorganisatie).

Zie ook: ‘Aanzien belangrijker dan salaris voor commissarissen’

Auditcommissies nemen in toenemende mate een leidende rol in het selectieproces voor een accountantsorganisatie. Bij 92% van de ondernemingen die onlangs van accountant wisselde, was de voorzitter van de auditcommissies ook voorzitter van de selectiecommissie. In 2015, bij het vorige onderzoek van de AFM, was dit nog 79%. Daarnaast geven auditcommissies aan dat binnen de auditcommissies in beginsel genoeg relevante kennis aanwezig is om hun rol adequaat te vervullen.

Transparantie over accountant

AFM verwacht meer transparantie over de accountants. Aandeelhouders – bij alle onderzochte ondernemingen – kregen alleen de naam van de voorgestelde accountantsorganisatie voorgelegd. Aan aandeelhouders moet minimaal twee opties worden voorgelegd, met een onderbouwde voorkeur voor een van hen.

‘Commissaris moet inderdaad scherper zijn naar accountant’

NCD, de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren, deed een enquête onder haar achterban. Maar liefst 88 procent geeft aan dat commissarissen scherper moeten zijn naar accountants. Ze sluiten zich hiermee aan bij de aanbevelingen van de AFM: commissarissen moeten accountants beter controleren.