De Alliantie Medezeggenschap & Governance opent de nominaties voor de Driehoek 3D Trofee: de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht en het bestuur/de directie. Pauline van der Meer Mohr is juryvoorzitter.

Partners van de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) kunnen organisaties voor nominatie voordragen, maar organisaties kunnen zich ook zelf aanmelden. Zowel de winnaar als de andere genomineerde organisaties krijgen als prijs een plastiek: de Driehoek 3D Trofee. De driehoek staat voor de partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. De 3D staat voor Dialoog, Duurzaamheid en Diversiteit.

Meedoen?

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met De Alliantie, via Tonny Groen. De uiterste datum om een organisatie voor te dragen is 22 april.

Criteria Driehoek 3D Trofee

De criteria voor nominatie zijn:
1. een cultuur van structureel en informeel overleg tussen (C)OR, Bestuur/rvb en rvc/rvt, waarbij zowel de voordrachtscommissaris als andere commissarissen betrokken zijn; 2. regelmatig overleg met andere stakeholders: in voorkomende gevallen met (groot)aandeelhouders, externe toezichthouders, vakbonden en cli├źntenraden; 3. een (C)OR die actief is op strategisch niveau;
4. een robuust overleg tussen de drie raden dat leidt tot aantoonbare resultaten ten aanzien van sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering;
5. oog voor diversiteit/inclusiviteit: te toetsen aan de hand van
de samenstelling van de (C)OR, rvt/rvc, rvb/Bestuur en het beleid.

De juryleden zijn Pauline van der Meer Mohr, Hans Schenk, Evert Verhulp en een vertegenwoordiger van Zuyderland, de winnaar van vorig jaar.