De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Vestia benoemt Vincent Gruis als nieuw lid. Gruis is momenteel hoogleraar aan de TU Delft.

Vincent Gruis is op voordracht van Huurdersraad Vestia benoemd. Gruis heeft vastgoedontwikkeling en – beheer in zijn portefeuille. Gruis: ‘We staan aan de vooravond van het uitvoeren van de structurele oplossingen voor de financiële en volkshuisvestelijke problemen van Vestia. Daarmee verandert zowel voor Vestia als voor de sector nogal wat. Vanuit mijn kennis en ervaring in de volkshuisvesting wil ik eraan bijdragen dat Vestia toekomstbestendig verder kan werken in het belang van haar huidige en toekomstige huurders.’

Lees ook: VVD-prominent Klaas Dijkhoff nieuwe commissaris PSV

Vertrek Van der Toorn Vrijthoff

Wout van der Toorn Vrijthoff vertrekt als commissaris en als voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie. ‘De directie en de RvC zijn hem dankbaar voor zijn inzet en grote betrokkenheid. Huurdersraad Vestia waardeert de jarenlange samenwerking en zijn inzet met het oog op de huurdersbelangen’, luidt de officiële lezing.

Dankzij de komst van Vincent Gruis en het vertrek van Wout van der Toorn Vrijthoff bestaat de RvC van Vestia uit Ludo Wijngaarden, Peter Fransman, Jantine Kriens, Margriet Drijver en Jessica van Wingerden.