Digitale volwassenheid neemt toe bij gevestigde bedrijven. Digitalisering vraagt echter om een nieuwe vorm van leidinggeven. Niet alleen in de boardroom, maar van alle medewerkers. Permanente educatie speelt hierbij een sleutelrol.

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksinstituut MIT Sloan Management Review en consultancybureau Deloitte Digital onder ruim 4.300 executives, managers en analisten van organisaties. Hen werd gevraagd naar de transitie van een traditionele omgeving naar een digitale omgeving.

Volgens de respondenten is er een aantoonbare verbetering in de digitale volwassenheid van hun bedrijf. Hans van Grieken, technology research leader EMEA bij Deloitte, merkt op dat leidinggevenden uit verschillende sectoren investeren in de digitale volwassenheid van hun organisaties. ‘Vooral digitaal gevorderde bedrijven ontwikkelen hun talent op zowel leiderschapsniveau als operationeel niveau en creëren voorwaarden die de organisatie in staat stellen om te experimenteren, te leren en samen te werken.’

Nieuw leiderschap

Het merendeel van de organisaties geeft aan nieuwe leiders nodig te hebben. Organisaties die digitaal volwassen worden, lijken meer in staat om de leiders te ontwikkelen die zij nodig hebben voor de toekomst. Van Grieken: ‘Organisaties erkennen dat ze krachtige, op samenwerking gerichte leiders nodig hebben om hun digitale capaciteiten te verbeteren. Dat vereist van alle werknemers een nieuwe mindset rondom leiderschap en leren.’

Permanente educatie

Permanente educatie blijkt een pre. Een ruime meerderheid van de respondenten (90 procent) geeft aan de persoonlijke vaardigheden minimaal jaarlijks te moeten trainen om effectief te kunnen werken in een digitale wereld. 44 procent geeft aan die vaardigheden continu te moeten trainen om hun werk goed te kunnen doen.