Prof. dr. Paul Frissen zal vanaf 1 januari 2020 zitting nemen in de Raad van Toezicht van zorginstelling Dichterbij. Hij zal de voorzittersrol op zich nemen.

Frissen is sinds 2004 verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Hij is daar bestuursvoorzitter en decaan. Ook is hij hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Naast het onderwijs heeft Frissen zijn sporen ook verdiend in de zorg. Niet alleen als toezichthouder, maar ook als onderzoeker, opleider en adviseur.  Frissen is ook lid geweest van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Beiden zijn adviesorganen van het kabinet en de Staten-Generaal. Onlangs heeft hij een groot onderzoek naar de sturingsbenaderingen in de zorg van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgerond.

Zie ook: Commissaris Class | Wat doe je als een bestuurder wegvalt?

Ervaring op het gebied van toezicht heeft hij opgedaan bij verscheidende organisaties. Zo was hij lid van de Raad van Toezicht van een instelling voor crisisopvang, van een preventie-instituut en van een STZ-ziekenhuis (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen). Anne-Miek Nelissen-Hanssen, lid van de Raad van Toezicht zegt zeer verheugd te zijn met de benoeming. ‘Paul Frissen heeft een groot strategisch inzicht, innovatief vermogen, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en politieke en maatschappelijke sensitiviteit.’

‘Een interessant veld’

Paul Frissen kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. “Dichterbij heeft een goede reputatie en acteert in een interessant veld waarin ze steeds een evenwicht moet zoeken tussen continuïteit van zorg en vernieuwing, tussen maatschappelijke verandering en koersvastheid en identiteit, tussen duurzame aandacht en professionele specialisatie.” De nieuwe voorzitter is de opvolger van Léon Frissen die eind van dit jaar afscheid neemt, na twee statutaire zittingstermijnen van vier jaar.