Amref Flying Doctors zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht

Amref Flying Doctors (AFD) is een not-for profit stichting in Nederland en vormt een onderdeel van de netwerkorganisatie Amref Health Africa (AHA) dat actief is in vele landen in Afrika op het gebied van gezondheidszorg. Ook heeft AHA vele vestigingen in onder meer Europa en Noord-Amerika. In deze landen vindt fondsenwerving plaats. De fondsen die Amref Flying doctors werft, omvatten private schenkingen, institutionele- en projectfinanciering en ondersteuning door het bedrijfsleven. Op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van diverse programma’s, is er nauwe samenwerking met AHA.

‘Dit is een ontzettend interessante periode om bij betrokken te zijn als toezichthouder’, aldus de selectiecommissie, ‘We kijken uit naar twee nieuwe collega’s die samen met ons zich willen inzetten.’ Voor het profiel ‘Finance’, voorzitter Auditcommissie, zoekt de RvT naar een jonge (startende) toezichthouder. Gezien de doelstelling van de stichting en de samenstelling van de RvT, worden vrouwen expliciet uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

Lees verder over het Finance profiel

 

De RvT op zoek naar een lid ‘Netwerk & Consumentenmarketing’ met het volgende profiel:

 • Heeft een aannemelijke motivatie en een algemene interesse in het continent Afrika; affiniteit met de Afrikaanse gezondheidszorg en begrip van de betekenis van Universal Health Coverage is een pré;
 • Heeft kennis en ervaring met moderne consumentenmarketing ten behoeve van effectieve fondsenwerving om de beoogde groei de komende jaren te realiseren;
 • Is een goede sparring partner op thema’s als customer journey, het bereiken van donateurs, sturen op data en het vergroten van de return on investment op fondsenwervende activiteiten
 • Beschikt over een breed netwerk in het bedrijfsleven;
 • Is bereid om haar/zijn netwerk in te zetten ten behoeve van de doelstellingen van Amref Flying Doctors. Legt actief connecties en is ondersteunend en aanvullend aan de organisatie als gesprekspartner aan directietafels;
 • Kan en wil deuren openen bij de grotere partijen voor de ontwikkeling van verschillende vormen van partnerships of fondsenwerving;
 • Heeft een goede reputatie;
 • Is bekend met de karakteristieken en de governance van not-for-profit organisaties in Nederland;
 • Denkt flexibel mee hoe het unity model van ‘One Amref’ mede vorm te geven in Nederland;
 • Heeft een karakter dat strookt met de kernwaarden van AHA: Integrity, Quality, Ubuntu;
 • In staat om een strategie te beoordelen;
 • Kan inhoudelijke en strategische gesprekken in goed Engels voeren

Lees verder op dit profiel