Vereniging leven met dood
Vereniging leven met dood (VLMD) ondersteunt mensen in hun rouw- en verliesprocessen. Zij bieden, samen met strategische partners uit het bedrijfsleven en de wetenschap, de leden en vrijwilligers, nabestaanden precies dat wat nodig is om te leven met verlies door ondersteuning af te stemmen op actuele behoeften. Dat doen zij met vrijwilligers via Rouwchat en andere initiatieven gericht op het bespreekbaar maken van de dood. Vereniging leven met dood wil dat de dood een natuurlijke plek in het leven krijgt.

Profiel Penningmeester VLMD
Als bestuurder van Vereniging leven met dood bent u betrokken bij een thema dat een grote impact heeft op de levens van mensen en maatschappelijk zeer relevant is. U bent beleidsbepalend en heeft invloed op de ontwikkeling van de verenigingsstrategie. Uw inbreng wordt medebepalend voor het vinden van nieuwe wegen om verenigingsdoelen te behalen. Deinst u er niet voor terug om maatschappelijke kansen en uitdagingen tegemoet te treden en staat u straks pal voor de ambities van Vereniging leven met dood? Zij leren u graag verder kennen en vertellen graag over waar ze mee bezig zijn.

Dit brengt u mee:

 • WO denk- en werkniveau;
 • Bestuurservaring, liefst binnen een vereniging of stichting;
 • Ervaring met/interesse in vrijwilligersorganisaties;
 • Gevoel voor het thema leven met dood;
 • Relevant netwerk;
 • Brede maatschappelijke interesse en betrokkenheid;
 • Initiatiefrijke, meedenkende en innovatieve geest;
 • Communicatieve en sociale vaardigheid op alle niveaus;
 • Beschikbaarheid van 2 á 3 uur per week.

Van de penningmeester wordt aanvullend aantoonbare ervaring met de financiële planning- en controlcyclus gevraagd. De rol van penningmeester is niet operationeel van aard. Dat wordt gedaan door het Kennis en Support Centrum. U bent wel het klankbord voor de directeur op gebied van financiën. Dat vraagt om allround financiële kennis met begrip en oog voor zaken die organisatie specifiek zijn. Zaken als (loon)administratie, automatisering, verslaglegging, verzekeringen kennen voor u geen geheimen meer. Met uw ervaring doorziet u de verbanden en weet daar mee om te gaan. Binnen de vereniging is een financiële commissie actief, die o.a. de opgestelde jaarrekening controleert en een adviserende rol bij de begroting heeft richting de ALV.

Lees meer of download functieprofiel

 

Profiel Algemeen Bestuurslid VLMD
Als bestuurder van Vereniging leven met dood bent u betrokken bij een thema dat een grote impact heeft op de levens van mensen en maatschappelijk zeer relevant is. U bent beleidsbepalend en heeft invloed op de ontwikkeling van de verenigingsstrategie. Uw inbreng wordt medebepalend voor het vinden van nieuwe wegen om verenigingsdoelen te behalen. Deinst u er niet voor terug om maatschappelijke kansen en uitdagingen tegemoet te treden en staat u straks pal voor de ambities van Vereniging leven met dood? Zij leren u graag verder kennen en vertellen graag over waar ze mee bezig zijn.

Dit brengt u mee:

 • WO denk- en werkniveau;
 • Bestuurservaring, liefst binnen een vereniging of stichting;
 • Ervaring met/interesse in vrijwilligersorganisaties;
 • Gevoel voor het thema leven met dood;
 • Relevant netwerk;
 • Brede maatschappelijke interesse en betrokkenheid;
 • Initiatiefrijke, meedenkende en innovatieve geest;
 • Communicatieve en sociale vaardigheid op alle niveaus;
 • Beschikbaarheid van 2 á 3 uur per week.

Voor het Algemeen Bestuurslid zoeken wij iemand die netwerkrelaties in het domein van de informele zorg heeft en/of overheid voor het initiëren van nieuwe projecten. We zoeken bestuursleden die bij voorkeur kennis en affiniteit hebben op één of meer van de volgende gebieden:

 • Fondsen- en subsidiewerving;
 • Digitalisering van (in)formele zorg;
 • Toekomstige inzet van vrijwilligers én samenwerkingsverbanden tussen het sociale domein, gezondheidszorg en het terrein van geestelijke verzorging/begeleiding.

Lees meer of download functieprofiel