Commissarissen laten zich nauwelijks extern evalueren. Zij vrezen de confrontatie. Wat kun verbeteren? Commissarissen.nl geeft tips.

Raden van commissarissen bij Nederlandse beursfondsen laten zich vaak intern evalueren, blijkt uit Board Survey onder Nederlandse beursfondsen. Bijna de helft van de onderzochte raden van commissarissen heeft over de verslag periode nooit een externe evaluatie laten verrichten. De evaluaties van RvC’s worden vaak intern, en regelmatig door de voorzitter zelf, verricht.

In slechts een kleine minderheid (16 procent) van de onderzochte jaarverslagen op inhoudelijke wijze verslag gedaan over de werking en de kwaliteit van het toezicht. Een aantal bedrijven geeft ieder jaar zelfs exact dezelfde verantwoording over de evaluatie. Bijna de helft van de onderzochte ondernemingen heeft over de verslagperiode nooit een externe evaluatie laten verrichten, waarvan een kwart eenmaal per iedere drie jaar.

John Jaakke en Pamela Boumeester, die de evaluaties van RvC’s begeleiden, zien verschillende redenen voor het uitblijven van externe evaluatie. Een van de factoren is de (onnodige) vrees voor de confrontatie. Boumeester: ‘De angst voor kritiek op het eigen functioneren is onterecht.’

Beter functionerende commissaris

Door een gebrek aan externe evaluatoren blijven sommige issues liggen. Jaakke: ‘Bestaande patronen worden hierdoor onvoldoende zichtbaar. Goede, onafhankelijke evaluaties maken dat de raad, en haar individuele leden, beter functioneren. Dit is goed nieuws voor de aandeelhouder, maar ook voor de commissaris zelf. Win-win.’

Commissarisen.nl bespreekt enkele tips en valkuilen:

  • Zorg voor inbreng van de bestuurders. Hoe ervaren zij de RvC?
  • Bij het werken met uitgebreide checklists en enquêtes: niet verzanden in details. Bepaal vooraf de thema’s.
  • Vaak is er de neiging om het eigen functioneren (te) positief te beoordelen. Willen, durven en mogen doorvragen is daarom belangrijk.
  • Naarmate je professioneler wordt, leg je de lat hoger en word je kritischer.
  • Realiseer je dat ook het collectief van de RvC blinde vlekken heeft. Zorg periodiek voor een kritisch oog van buiten.