“We moeten meer focussen op het belang van cultuur en minder op regels. Een cultuuromslag binnen de Raden van Commissarissen is nodig. Zo moet in het samenspel tussen Commissarissen en Bestuur meer ruimte worden geboden aan afwijkende inzichten, ervaringen en deskundigheid. Ook moeten vaker mensen met een andere achtergrond worden aangetrokken.” Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW bij het in ontvangst nemen van de negende editie van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen benchmark onderzoek. 

Betere besluitvorming
Op het terrein van de coporate governace zijn volgens De Boer enorme slagen gemaakt sinds de eerste aanbevelingen van Jaap Peters 20 jaar geleden. “Maar blijft er werk aan de winkel om verder te professionaliseren en cultuur een belangrijker plaats te geven. Met alles wat er nu gebeurt aan grote trends geldt dat eigenlijk des te sterker. Nu de wereld in razend tempo digitaliseert, globaliseert, diversificeert en versnelt is het bijvoorbeeld belangrijker dan ooit dat je zaken vanuit verschillende kanten bekijkt en dat bijvoorbeeld geluiden van experts, vrouwen, jongeren en mensen met een andere culturele achtergrond naar boven komen in een onderneming. Dat verrijkt de besluitvorming en leidt aantoonbaar tot betere besluiten.”

Jong talent
Wijsheid, ervaring en dus ook grijze haren kunnen absoluut niet worden gemist in RvB’s en RvC’s, maar staan we voldoende open voor de nieuwe en soms afwijkende inzichten, vraagt de voorzitter van VNO-NCW zich af. Belangrijk is ook dat raden van commissarissen meer aandacht geven aan de ontwikkeling van jong talent in de lagen onder de raad van bestuur. “Laat vaker jonge medewerkers een verhaal houden voor de RvC”, aldus de VNO-NCW voorzitter.
Om te zorgen voor meer diverse RvB’s en RvC’s heeft VNO-NCW verder onder meer een database met zo’n 1.500 potentiële topvrouwen opgezet. Volgens De Boer gaat het niet alleen om de verhouding man/vrouw, of mensen met een andere etnische achtergrond, maar is het belangrijk dat ook mensen met andere expertises vaker in de RvB en RvC zitting nemen, zoals bijvoorbeeld jonge mensen die niet alleen nieuwe IT-ontwikkelingen kunnen bijbenen maar ook andere nieuwe ontwikkelingen zien aankomen. “Juist die inzichten ontbreken vaak en worden steeds belangrijker.”

Grant Thornton
Aan het onderzoek van Grant Thornton deden 300 commissarissen, bestuurders en secretarissen van RvC’s mee. Uit het onderzoek blijkt dat voorzitters van RvC’s kritischer zijn geworden over hun eigen RvC. Op een groot aantal hoofdgebieden van het commissariaat vinden zij verbeteringen nodig.

Onderstaand vind je deel 1 van het Commissarissen Benchmarkonderzoek

https://commissarissen.nl/file/1406