Premier Mark Rutte roept grote bedrijven op om de lonen te verhogen. Als zij dit niet doen, dreigt Rutte de beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting niet door te voeren. De meningen onder commissarissen zijn verdeeld. ‘Dit is een oproep uit de oude doos.’

Jan Nooitgedagt, commissaris bij PostNL, TMG en Rabobank, wil de uitspraken van minister-president Mark Rutte nuanceren. ‘Er is veel onzekerheid over de toekomst. Er moet veel worden geïnvesteerd in technologie, in de duurzaamheidsagenda. Wat mij opvalt, is de jeugd andere accenten legt. Zij vinden zinvol werk veel belangrijk dan inkomen. Tegelijkertijd is er natuurlijk wel een probleem met het wonen in steden als Amsterdam. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Maar niet een oproep uit de oude doos, zoals Rutte nu doet.’

Zie ook: Nieuwe president-commissaris Dudok Wonen

Carla Smits Nusteling, commissaris bij onder andere ASML en Nokia, begrijpt Ruttes ‘dreigement’, maar wil het vraagstuk breder trekken.  ‘Ook zonder de oproep van Rutte maak ik me zorgen. Het leven wordt duurder en de salarisstijging blijft daarbij achter. Kijk ook naar de btw. En naar de belastingdruk voor het bedrijfsleven, die kan best hoger.’

‘Politiek spelletje van Mark Rutte’

Directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren Gerard van Vliet noemt de uitspraak in een radio-interview met Stand.nl een ‘politiek spelletje’.’Ik denk dat iedereen zich ook wel beseft dat dit een politieke uitspraak is. Het is aan werkgevers, werknemers en vakbonden om hier echt wat mee te doen en dat doen ze ook al actief. Als je dan op politiek niveau dit soort uitspraken doet, dan ligt niemand daar wakker van.’ Als oplossing noemde hij om meer belasting te gaan heffen bij de corporates. Het vrijgekomen geld moet gebruikt worden om de loonbelasting te verlagen. ‘Op die manier kan iedereen mee profiteren van de welvaart die we met z’n allen aan het creëren zijn, dat lijkt me een uitstekende oplossing’.