Dr. Erica Bakkum en dr. Jacomine Ravensbergen zijn door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus Medisch Centrum. Zij volgens respectievelijk drs. Iet van Albada-Kuipers en dr. C.M. (Tini) Hooymans op. 

Erica Bakkum is van oorsprong gynaecoloog en als zodanig werkzaam geweest in het OLVG. Van 2007 tot 2013 was ze voorzitter van het Bestuur Medische Staf van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis en droeg in die rol in belangrijke mate bij aan de voorbereiding van de fusie van de medische staven van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het OLVG. Sinds 2018 is ze lid van het de Raad van Bestuur van het  Medische Centrum Leeuwarden met o.a. de portefeuilles wetenschap, innovatie, opleiding & kwaliteit en HR. Ze heeft brede bestuurlijke-, management- en toezichtervaring, naast haar jarenlange professionele ziekenhuiservaring als gynaecoloog. Met haar toetreden tot de Raad van Toezicht wordt weer invulling gegeven aan het profiel kwaliteit en patiëntenzorg.

Zie ook: PSV benoemt eerste vrouwelijke commissaris

Jacomine Ravensbergen studeerde geneeskunde in Leiden waarna zij universitair docent/onderzoeker werd bij de faculteit Geneeskunde van de universiteit Utrecht en daar ook promoveerde. In 1997 stapte zij over naar ZonMw waar zij onderzoekprogramma’s coördineerde, verantwoordelijk werd voor kennisvalorisatie en implementatie en als MT lid leiding gaf aan het Preventiecluster. In 2010 werd zij Decaan aan de faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool Amsterdam en was mede initiatiefnemer van het Amsterdam Institute of Sport Science en het Sport Data Center. Sinds 2016 is zij lid College van Bestuur van Avans Hogeschool met o.a. de portefeuilles onderwijs, innovatie, kwaliteit en HR. Zij is toezichthouder bij Transvorm en Yulius voor GGZ en bestuurder bij de internationale roeibond FISA. Met haar toetreden tot de Raad van Toezicht wordt weer invulling gegeven aan het academisch profiel.

De Raad van Toezicht bestaat verder uit Gijs de Vries (voorzitter), Aart Hendriks (juridisch profiel) en Hans Turkesteen (financieel profiel).