De Raad van Commissarissen van Fugro heeft besloten Ron Mobed voor te dragen als nieuwe commissaris voor een periode van vier jaar. Hij zal Maarten Schönfeld opvolgen. Harrie Noy, voorzitter van de RvC, is aangedragen voor een herbenoeming voor een termijn van twee jaar.

Ron Mobed is beoogd nieuw commissaris van Fugro. Er is een vacature beschikbaar gekomen omdat Maarten Schönfeld de Raad van Commissarissen, wegens persoonlijke omstandigheden, zal verlaten aan het einde van de aankomende algemene vergadering op 30 april. Mobed heeft uitgebreide management- en toezichtervaring bij grote ondernemingen. Momenteel is hij non-executive bij AVEVA, een grootmacht in industriële software. Van 2011 tot 2019 was hij werkzaam bij RELX Group. Daarnaast was hij vanaf 2o12 CEO van Elsevier, deels opererend vanuit Nederland. Daar was hij onder andere verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de digitale strategie. Van 2004 tot 2011 werkte hij voor verschillende bedrijven die informatie- en data-analyse leverden, waaronder IHS, waar hij president was van de divisie Energie.

Zie ook: Alzheimer Nederland haalt topman ING Nederland binnen

Harrie Noy, voorzitter van de RvC: ‘”We betreuren het ten zeerste dat Maarten Schönfeld de raad van commissarissen verlaat, maar natuurlijk respecteren we zijn besluit. De afgelopen zeven jaar is hij als voorzitter van de auditcommissie en vice-voorzitter van onze raad van groot belang geweest voor Fugro en we bedanken hem voor zijn waardevolle bijdrage. We zijn verheugd dat Ron Mobed, een bewezen internationale business executive, wil toetreden tot onze Raad. Met zijn technische achtergrond en uitgebreide ervaring in IT, technologie en digitale transformatie past hij heel goed bij Fugro en haar strategie waarin digitalisering een belangrijke rol speelt.’

Noy langer voorzitter

Aan het einde van de komende AVA loopt de tweede termijn van vier jaar van Harrie Noy af. Op basis van zijn uitgebreide kennis van Fugro en het feit dat Maarten Schönfeld eerder terugtrekt dan gepland, heeft de Raad van Commissarissen geconcludeerd dat het ten behoeve van de  continuïteit in het belang van Fugro is om Harrie Noy voor nog eens 2 jaar te herbenoemen. Petri Hofsté, momenteel lid van de auditcommissie, zal de rol van voorzitter van de auditcommissie en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen overnemen. Haar achtergrond en ervaring in het auditberoep en de financiële sector in de afgelopen 30 jaar maakt haar zeer goed gekwalificeerd voor deze rol.