Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers (Tilburg University/TIAS) en Prof. Dr. Auke de Bos RA (Erasmus Universiteit) voeren opnieuw het Nationaal Commissarissen Onderzoek uit. Het thema van 2020 is langetermijnwaardecreatie.

Langetermijnwaardecreatie heeft een prominente plek gekregen in de laatste Corporate Governance Code. Dit wordt vervolgens nader uitgewerkt in de bepalingen die gaan over de strategie van de onderneming, het beloningsbeleid en de cultuur in de onderneming. Governance codes in de publieke sector richten zich vaak al langer op de meer maatschappelijke doelstellingen van de sector en de organisatie. Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos doen onderzoek naar de wijze waarop commissarissen en toezichthouders naar langetermijnwaardecreatie kijken, hoe ze hun toezichtsrol hierbij invullen en in hoeverre de verschillende aspecten van langetermijnwaardecreatie inzichtelijk en meetbaar gemaakt kunnen worden.

Als je aan dit onderzoek wilt deelnemen, klik dan op deze link. De enquête sluit op 7 april en de resultaten worden door Lückerath-Rovers en De Bos in de loop van 2020 gepresenteerd en gepubliceerd in het Jaarboek Corporate Governance.

Nationaal Commissarissen Onderzoek

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt dit jaar voor de elfde keer uitgevoerd. In de afgelopen jaren heeft het onderzoek tot meerdere publicaties geleid en heeft het bijgedragen aan het debat rondom bestuur en toezicht in verschillende sectoren.