Toezicht houden op de lange termijn is belangrijk. Hoe borg je in de visie en missie binnen een organisatie? De strategische uitwerking daarvan ligt bij de Raad van Bestuur, maar het is de rol van de Raad van Commissarissen om te bewaken dat je het gesprek hierover blijft voeren.

In de praktijk hebben weinig commissarissen kennis van innovatie, duurzaamheid, cultuur, gedrag en reputatie van de organisatie. Evolueert het vak van commissaris nog voldoende mee met de complexiteit van de samenleving en de organisaties? Hoe houd je als commissaris toezicht op maatschappelijke impact, lange termijn waardecreatie en duurzaamheid? Monique Ansink (Excellent Products BV) en Maria van der Heijden (MVO Nederland) gaan met Gerard van Vliet in gesprek over toezicht op de toekomst.