NHL Stenden heeft Geesje Duursma benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Duursma is onder meer bestuurslid bij het Register Certified Board Member (RCBM).

Geesje Duursma (1972) begint officieel per 1 januari 2021 als lid van de Raad van Toezicht bij NHL Stenden. De noordelijke onderwijsinstelling geeft aan dat Duursma is geworven op haar kennis over organisatieontwikkeling in brede zin, ondernemerschap en netwerk in de noordelijke economische regio.

Zie ook: Nieuwe commissaris TAUW Group

‘De Raad van Toezicht ziet in de combinatie van haar kennis, ervaring en energieke en enthousiasmerende persoonlijkheid, in Geesje Duursma een waardevolle aanvulling van het team. Met haar haalt de RvT een gedreven verbinder met de regio binnen’, meldt NHL Stenden.

Geesje Duursma in Raad van Toezicht NHL Stenden

Duursma over haar benoeming: ‘Als oud-student, ondernemer en Friezin voel ik mij sterk verbonden met NHL Stenden. Als toezichthouder wil ik een verbindende bijdrage leveren aan een wereldwijze hogeschool.’

Duursma is eigenaar van multifunctioneel restaurant De Pleats Burgum, bestuurslid bij het Register Certified Board Member (RCBM) en ambassadeur van het Ubbus Emmius Fonds.

Foto: Anette Brolenius