Francine van Dierendonck is voorgesteld als nieuwe commissaris voor Royal HaskoningDHV. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 26 maart 2020 zal gestemd worden over het voorstel. Tot die tijd zal ze als toeschouwer bij de vergaderingen van de Raad aanwezig zijn.

Van Dierendonck was van 2016-2018 CEO van Xenos. Ook heeft zij meerdere functies bekleedt bij Etam Groep, Philips en eBay. Sinds november 2018 is zij ook lid van de Raad van Bestuur van APG Groep, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Zij is daar verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’ en ‘Innovatie & Ventures’. Tijdens haar tijd bij Xenos stond de herstructurering en herpositionering van het bedrijf centraal. In haar eerdere carrière lag de focus op e-commerce, digitale transformatie, marketing en communicatie.

Zie ook: Vreeman opnieuw verkiesbaar als commissaris Willem II

Na de benoeming van Francine van Dieredonck zal de RvC van Royal Haskoning HV bestaan uit voorzitter Peter Blauwhoff en de leden Angelique Paulussen-Hoogakker, Daan Sperling en Tjalling Tiemstra. Joop van Oosten, wiens termijn volgend jaar verloopt,  verlaat de Raad van Commissarissen per 26 maart 2020.