De Raad van Commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv zal Henk Rottinghuis voordragen als nieuwe commissaris. Op de algemene vergadering zal er gestemd worden over de benoeming voor een termijn van vier jaar, tot de algemene vergadering in 2024. Tevens zal Harrie Noy worden voorgedragen voor een herbenoeming tot de jaarlijkse algemene vergadering in 2021

De voordracht van Rottinghuis houdt verband met het voorgenomen terugtreden van Noy als voorzitter van de RvC. Het is de intentie van de Raad van Commissarissen om Rottinghuis in de loop van dit jaar tot zijn opvolger te benoemen. De centrale ondernemingsraad van BAM heeft de benoeming van Rottinghuis als commissaris aanbevolen. Rottinghuis was van 2001 tot zijn terugtreden in 2010 CEO en bestuursvoorzitter van Pon Holdings. In 1993 kwam hij in dienst van Pon en hij werd in 1999 lid van de Raad van Bestuur. Voor zijn funcities bij Pon heeft hij verschillende senior-managementfuncties bekleed bij Koninklijke Nedlloyd Groep. Na zijn terugtreden als CEO van Pon heeft hij ook diverse toezichthoudende functies gehad, onder andere bij Royal Bank of Scotland, Blokker en als voorzitter van de RvC van Stork. Op dit moment is hij ook non-executive director bij de internationale handel in bouwmaterialen CRH en voorzitter van de RvC van Koole Terminals.

Zie ook: Governance TV | Alies ter Kuile en Sergej Berendsen

De Raad van Commissarissen zal op de algemene vergadering op 15 april 2020 ook voorstellen om Harrie Noy te herbenoemen voor een termijn van één jaar. Op de algemene vergadering zal de tweede termijn van vier jaar voor hem formeel eindigen, maar om de overdracht van de verantwoordelijkheden als voorzitter van de RvC van de Noy naar Rottinghuis soepel te laten verlopen, wil de RvC dat hij nog een jaar aanblijft. De centrale ondernemingsraad van BAM ondersteunt de voordracht voor herbenoeming van Nou en beveelt geen andere kandidaten aan.