Grant Thornton en Board in Balance leggen op dinsdag 6 juli de focus op het gebruik van kengetallen/stuurvariabelen/kritische performance indicatoren (KPI’s) binnen de organisatie, de raad van commissarissen (rvc) en de raad van bestuur (rvb). Welke KPI’s zijn zinvol? Wat zijn de risico’s van het werken met KPI’s? Welke rol spelen de KPI’s bij de beoordeling van de directie/rvb? En wat is de invloed van aandeelhouders?

Wanneer interessant?

Het gebruik van KPI’s is al lange tijd volledig geïntegreerd in het bedrijfsleven. In het onderzoek, uitgevoerd door Board in Balance, is geïnventariseerd op welke aandachtsgebieden KPI’s worden gebruikt en welke wenselijk zijn om te gebruiken. Zijn er aantoonbare verschillen tussen de huidige en wenselijke situatie? In hoeverre is er sprake van een consistent gebruik van KPI’s? Kunnen dezelfde KPI’s worden gebruikt voor de aansturing van een bedrijf, voor de beoordeling van de rvb/directie en voor het afleggen van verantwoording naar de buitenwereld en commissarissen?

Volg het webinar voor verfrissende ideeën over het functioneren van de governance in uw raad en organisatie.

Voor wie?

Voor commissarissen/toezichthouders, raden van bestuur en secretarissen van rvc’s en rvb’s.

Sprekers

Het webinar wordt verzorgd door Aalt Klaassen en Oscar Toebosch van Board in Balance. We gaan in gesprek met gastcommissaris Jan Zegering Hadders.

Gastcommissaris Jan Zegering Hadders is op dit moment niet- uitvoerende lid van de raad van bestuur van het Belgische Ageas en lid van de raad van toezicht van het Drents museum. Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van ING Nederland en had hij vele andere commissariaten bij beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven.

Wanneer?

Dinsdag 6 juli, van 16.00 – 17.00 uur

Na afloop ontvangt u per e-mail de opname van het webinar, de presentatieslides en het onderzoeksrapport over kpi’s.

Aanmelden