Hanny Kemna is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van MN. Zij neemt de functie over van Ella Vogelaar, wiens termijn eerder met een halfjaar verlengd was.

Kemna heeft een HBO-opleiding Bedrijfsinformatica gevolgd en Moderne Taalwetenschappen gestudeerd. Naast haar nieuwe functie als president-commissaris bij de pensioensuitvoerder is zij ook commissaris bij Menzis en Binckbank. Kemna is sinds 2016 al commissaris van MN, met onder ICT in haar portefeuille. Ook was zij al lid van de change commissie en sinds 6 mei van de renumeratie- en benoemingscommissie.

Zie ook: ‘Je kunt niet aan alle toezichthouders dezelfde eisen stellen.’

Vogelaar heeft zich op de algemene vergadering op 6 mei teruggetrokken als voorzitter van de RvC.  Sindsdien heeft Hanny Kemna de functie bekleedt. Zij was al sinds februari 2011 commissaris bij MN. Tegelijkertijd was zij ook lid van de renumeratie- en benoemingscommissie. President-commissaris was zij van april 2015 tot 6 mei 2019.