Lid RvT Careaz, financieel profiel (reageren tot 14 mei)
19 april 2018

Lid RvT Careaz, financieel profiel (reageren tot 14 mei)

Als gevolg van het vertrek van een van de leden is de Raad van Toezicht van Careaz per 1 september 2018 op zoek naar een nieuw lid. 

Read more
Lid RvT Verenso (reageren tot 1 mei)
11 april 2018

Lid RvT Verenso (reageren tot 1 mei)

Verenso is de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. De RvT zoekt met ingang van 1 juli 2018 een nieuw lid.

Read more
Lid Raad van Toezicht
6 april 2018

Lid Raad van Toezicht

Wij zoeken kandidaten die zich willen committeren aan deze bijzondere organisatie en die begrijpen welke positie Blijf Groep inneemt en wat ze betekent voor haar cliënten. Dus intrinsieke motivatie voor deze organisatie en voor deze rol zijn onontbeerlijk.

Read more
Lid Raad van Commissarissen
6 april 2018

Lid Raad van Commissarissen

Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) is de overkoepelende organisatie voor huisartsenzorg in de Gelderse Vallei. HABV biedt ondersteuning aan huisartsen en organiseert de huisartsenzorg buiten kantooruren en de ketenzorg in de dagpraktijken.
 

Read more
Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht
13 maart 2018

Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

Zorggroep Liante biedt diensten en producten aan op het gebied van wonen, welzijn, zorg en overige dienstverlening voornamelijk ten behoeve van ouderen in haar werkgebied.

Read more
Lid Raad van Toezicht
13 maart 2018

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebieden zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid van zorg op bindende voordracht van de Cliëntenraad
Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn is door de Diakonessen opgericht in 1844. Het oudste Diakonessenhuis van Nederland is anno nu een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis en erkend opleidingsziekenhuis. Kwalitatief hoogwaardige, veilige en tijdige medische- en verpleegkundige zorg en een prettige ziekenhuisbeleving staan voorop. Het ziekenhuis ontvangt hiervoor regelmatig erkenningen van patiënten en onafhankelijke instanties. De manier waarop de zorg wordt verleend is toegewijd en mensgericht door 2700 medewerkers op drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Het ziekenhuis wil doen waar zij onderscheidend in is.

Read more
Drie leden Raad van Toezicht
12 maart 2018

Drie leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

Read more