In een recent onderzoek van BNR Nieuwsradio werd vastgesteld dat bestuurders rond het 6e jaar van hun dienstverband het bedrijf verlaten. Dat geldt voor alle NV’s, maar ook voor de Euronext bedrijven. Afgezien van de vraag hoe dat dan bij commissarissen zit, riep het een nog belangrijkere vraag op: “Ze maken hun 2e termijn niet af, hoe komt dat?”

Door Gerard van Vliet, directeur NCD

Hoe lang zit jij al?
Die vraag doet eerder denken aan een gevangeniscel dan aan een bestuurlijke termijn. Net als de vraag aan oudere werknemers: “Hoe lang moet jij nog?” Als het als een straf voelt rest er maar één consequentie: stoppen! Want besturen doe je omdat je ‘er iets mee hebt’, niet omdat het moet. Het vraagt moed, dat wel. Moet of moed, het verschil tussen die ‘t’ en die ‘d’ is significant.

Zie ook: Commissaris zijn, is een vak

Meerwaarde

Want datzelfde verschil tussen moet en moed is ook van toepassing op het verschil tussen ‘termijnen’ en ‘meerwaarde’. De goede bestuurder en commissaris zal denken en handelen in ‘meerwaarde’. Door zich op gezette tijden af te vragen wat hij/zij aan meerwaarde heeft te bieden voor het betrokken bedrijf. Elk bedrijf kent bepaalde fasen van ontwikkeling en zal ook behoefte hebben aan verschillende soorten meerwaarde bij de betrokken bestuurders en toezichthouders. Niemand is van alle markten thuis. Dus is het relevant om je dat van tijd tot tijd af te vragen.

Feetback
Persoonlijk ben ik dat Feetback gaan noemen. Waar je bij Feedback elkaar op een positieve manier een spiegel voor houdt, doe je dat bij Feetback zelf: voor de spiegel staand, stapje terug doen en jezelf de vragen stellen die er toe doen. ‘Wat is mijn meerwaarde voor het bedrijf?’, ‘Wat is mijn meerwaarde binnen het team?’, ‘Kan ik die meerwaarde waar maken?’, ‘Is die meerwaarde ook het komende jaar relevant?’. Als je die vragen van een negatief antwoord voorziet is het simpel: de consequenties pakken en wegwezen. En bij twijfel dat ter discussie stellen in het team.

Certificeren
Bij een professionele opstelling hoef je niet herinnerd te worden aan de Feetback momenten. Ze dienen zich vanzelf aan, mede door de waarde van intervisie. Dat maakt ook de waarde van certificering, zoals bij het Register Certified Board Member het geval is. Bij certificering komt de verantwoordelijkheid die je neemt voor je functioneren als commissaris of toezichthouder nadrukkelijk naar voren. Je ondertekent de Code, waarin onderling spiegelen een belangrijk onderdeel is, maar ook het persoonlijk bezinnen op je functioneren.

Spiegels gevraagd
Laten we eerlijk zijn, het is niet makkelijk om naar jezelf te kijken en jezelf die prangende vragen te stellen én er de consequenties aan te verbinden. De vraag van de (persoonlijke) meerwaarde moet steeds centraal staan. In de komende jaren zal juist die persoonlijke meerwaarde beslissend zijn voor het succes van bedrijven. Met een steeds hoger en beslissend, ‘d’(igitaal) en hoger ‘h’(uman) gehalte zullen veel commissarissen en toezichthouders een flinke spiegel nodig hebben. Zij die zich laten certificeren bij het RCBM hebben dan beslist een streepje voor!