De Vereniging van Effectenbeleggers (VEB) uit forse kritiek op de Raad van Commissarissen van Aegon, waaronder president-commissaris William Connelly. Met name commissaris Ben Nooteboom komt er niet ongeschonden vanaf.

Enkele beleggers spraken op de aandeelhoudersvergadering hun teleurstelling uit over de koers en creatie van aandeelhouderswaarde. De verzekeraar noteerde dalingen van 3 procent van de onderliggende winst, 68 procent van nettowinst, 3 procent van gross deposits en 9 procent van new life sales. ‘William Connelly had zich zijn eerste aandeelhoudersvergadering als president-commissaris van Aegon anders voorgesteld. Toch had hij het onheil ook ten dele over zichzelf afgeroepen. Zijn lovend betoog in het jaarverslag over de prestaties van Aegon in 2018 stond namelijk in schril contrast met de werkelijkheid.’

Zie ook: KNVB wil Ajax-topman als commissaris

De kritiek was onder meer gericht aan topman Alex Wynaendts. De VEB noemt het ‘opmerkelijk’ dat Wynaendts een groot deel van zijn maximale bonus kreeg toegewezen. ‘Al jaren is het beloningsbeleid ontkoppeld van daadwerkelijke resultaten.’

Beloningsbeleid

De vereniging legt hiervoor de verantwoordelijkheid bij de Raad van Commissarissen. ‘Al jaren verdedigt commissaris Ben Noteboom – voorzitter van de remuneratiecommissie – het beleid door zich te verschuilen achter wettelijke regels die eisen dat minimaal de helft van de prestatiecriteria niet-financieel zijn en die verbieden dat bonussen bij verzekeraars zijn gekoppeld aan aandeelhoudersrendementen.’

Nul euro

De effectenbeleggersclub heeft een andere beloning in gedachten. ‘De VEB stelde dat de prestaties van Aegon – financieel of anderszins – een bonus van nul euro rechtvaardigen. Er is geen wet die verplicht tot een variabele beloning.’

Wynaendts blijft bij Aegon

Vrijwel alle aandeelhouders steunden de herbenoeming van CEO Alex Wynaendts bij de Ava, ondanks de kritiek van de VEB. De topman mag zijn elfjarige verblijf bij de verzekeraar met vier jaar verlengen. Connelly: ‘De CEO heeft gezorgd voor een transformatie. Hij maakte Aegon financieel stabiel in een tijd van lage rentes.’