Het governance-model van Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen wint aan populariteit in de sportwereld. Sportbestuurder Ineke Donkervoort geeft aan dat ook de toezichthouders een team moeten vormen. ‘Teamvorming is belangrijk voor Raden van Toezicht of Raden van Commissarissen. Zeker als er complexe situaties, laat staan crises, aan de orde zijn.’

Sportbonden en -organisaties hebben steeds meer behoefte aan topteams in het bestuur. ‘Leiding geven aan een sportorganisatie wordt steeds ingewikkelder. Bonden en organisaties hebben te maken met vraagstukken rond sponsoring, profes­sionalisering, concurrentie, het binden van leden en fans, samenwerking tussen professionals en vrijwilli­gers’, zegt toezichthouder Ineke Donkervoort in het blad Sport&Strategie. ‘Als gevolg van die com­plexiteit bestaan ook de leidinggevende teams in de sport steeds vaker uit mensen met heel verschillende kennis, ervaring en achtergrond.’

Zie ook: Commissarissen ruziën bij voetbalclubs: ‘Niet zomaar een erebaantje’

Toezicht binnen de sport moet volgens Donkervoort ook professionaliseren. ‘Vaak krijgt de betaalde staf een grotere verantwoor­delijkheid in strategie, beleid en uitvoering, en moet het bestuur op afstand opereren. Dat geldt zeker voor een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. Bij veel vacatures wordt ervan uitgegaan dat “op afstand” betekent dat de tijdsbesteding beperkt kan blijven tot maximaal 10 vergaderingen per jaar van een paar uur. Maar dan kun je – dat geldt zowel voor de sport als andere sectoren – geen team worden. En dat is juist wel nodig, omdat zowel bij een bestuur als een Raad van Toezicht alleen eensluidende besluiten rechts­kracht hebben.’

Een toezichthoudend team komt volgens haar steeds vaker voor. ‘Het Raad van Toezicht-/Raad van Commissarissenmodel krijgt in de sport meer navolging als governance-model. Over teamvorming in de sport is veel geschreven. Teamvorming is echter ook belangrijk voor Raden van Toezicht of Raden van Commissarissen. Zeker als er complexe situaties, laat staan crises, aan de orde zijn.’

Eisen voor toezicht in sport

Om een bestuursteam te worden, gelden dezelfde prin­cipes als voor een sportteam:

    • weten wat een ander beweegt
    • waar zijn/haar kernkwaliteiten liggen
    • hoe het beste uit elkaar te halen en overeenstemming over de te bereiken doelen.

‘De ervaring leert dat ook in besturen emoties regelmatig aan de orde zijn’, geeft de toezichthouder aan.

Sport is emotie

Volgens Donkervoort gelden de hoge eisen niet alleen voor de topsporters, maar tevens voor de toezichthouders. ‘Sportorganisaties verdienen goede teams aan de top. Wat mij betreft zouden profielen en vacatures aangevuld moeten worden met de zin: Naast een aantal reguliere vergaderingen per jaar, ook interesse in andere mensen gevraagd; alsmede de bereidheid tot zelfreflectie. teamspeler kunnen zijn en tijd aan teamontwikkeling willen besteden. En: niet bang zijn voor emoties!’