De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) organiseert op 11 december haar vijfde congres, en eerste lustrum, bij de SER in Den Haag. De AMG zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governancedriehoek tussen bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Die samenwerking kan veel betekenen voor de toekomstgerichtheid, wendbaarheid en besluitvaardigheid van de organisatie.

Rond diversiteit en inclusiviteit is het zorgvuldig laveren tussen politieke correctheid, sociale wenselijkheid en inherente cognitieve, psychologische en sociale zwakten van de mens. Niet zulke makkelijke thema’s voor de governancedriehoek dus, maar wel cruciaal voor de aantrekkingskracht van de organisatie op klanten en op de arbeidsmarkt. Bestuur en toezichthouders staan in de schijnwerpers als het gaat om diversiteit. Ondernemingsraden halen niet zo zeer het nieuws, maar hun representativiteit vraagt zeker aandacht. De governancedriehoek is door zijn aard divers, maar bereiken we ook inclusiviteit in de driehoek? Verstaan we elkaar? Delen we elkaars waarden? Spreken we één taal? Hoe bereiken we verbinding? En welk voorbeeld gaat van de governance driehoek uit naar de organisatie? We gaan het thema ‘dicht op de huid’ brengen; bij diversiteit en inclusiviteit is het zakelijke persoonlijk en het persoonlijke zakelijk.

Sprekers

Vooraanstaande sprekers waaronder Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER en Naomi Ellemers, Sociaal psycholoog en Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht belichten verschillende gezichtspunten en geven aan wat diversiteit en inclusiviteit zo ingewikkeld maakt en wat de rol van bestuur, toezicht en ondernemingsraad zou kunnen zijn of zou moeten zijn.

Yardena Shitrit, Directeur gemeente Amsterdam & voorzitter RvT mboRijnland zal een reflectie op de dagthema’s vanuit persoonlijke ervaring geven.

Workshops

Workshops bieden de mogelijkheid om ideeën en reacties te delen, de gedachten te scherpen en de stap van abstractie en theorie naar de eigen organisatie en praktijk te maken. U kunt uw keuze aangeven bij uw aanmelding.

  1. De driehoek draait: delen van mooie voorbeelden en ervaringen met genomineerden van de Driehoek 3D Trofee
  2. Inclusiviteit: durft u verder in de spiegel te kijken? (WissemaGroup)
  3. ‘Diversiteit in de driehoek: benut je mogelijkheden!’ (De Voort Advocaten I Mediators)
  4. ‘Diversiteit en inclusiviteit in de Raad van Commissarissen cq Raad van Toezicht’
    (Nationaal Register)
  5. Diversiteit = DOEN door Diversity Quest

Driehoek 3D Trofee

Zoals ieder jaar maakt de jury van de Driehoek 3D Trofee tijdens het congres de winnaar bekend van prijs voor de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen (Centrale) Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en Directie/Raad van Bestuur. Specifiek zal daarbij ingezoomd worden op hun bijdrage aan diversiteit en inclusie.
De genomineerden zijn: de Volksbank N.V., Unilever Nederland en Vitens N.V.

Kennismaking nieuwe voorzitter AMG

Trude Maas draagt met het congres na 5 jaar het voorzitterschap van de AMG over aan de nieuwe voorzitter. De bekendmaking van de nieuwe voorzitter volgt binnenkort.

Locatie en aanmelden

Woensdag 11 december 12.30 tot 17.30 uur, SER gebouw, Den Haag.

Klik hier om je aan te melden

Klik voor het gehele programma

Het congres is gratis toegankelijk. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van ons, waarna u definitief ingeschreven staat. Kosteloos afmelden is dan nog mogelijk t/m 5 december. Na deze datum brengen wij een no-show fee in rekening voor gemaakte kosten, van € 50,- pp. excl. btw.

Partners van de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn: AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, Nationaal Register, NCD, SER, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten I Mediators en WissemaGroup