Vanaf 1 november zal Tof Thissen de rol van voorzitter binnen de Raad van Toezicht van het Laurentius-ziekenhuis in Roermond op zich nemen. Dit nadat eerder dit jaar de gehele Raad van Toezicht besloot op te stappen. De werving voor de andere leden loopt nog. 

Tof Thissen is een zeer ervaren bestuurder. Van 1994 tot 2002 was hij namens GroenLinks wethouder in Roermond. Van 2004 tot 2015 was hij senator voor dezelfde partij. Daarnaast gaf hij jarenlang leiding aan Divosa, de landelijke vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein. Sinds 2015 is hij algemeen directeur van het UWV WERKbedrijf. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in diverse Raden van Toezicht in de zorgsector. Zo was hij in het verleden voorzitter van de RvT van Envida Zorg&Thuis Maastricht/Mergelland en is hij momenteel voorzitter van de Raad van Toezicht van Jeugdzorg Limburg.

Zie ook: Commissaris Class | Hoe stel je een strategische bedreiging vast?

Eerder dit jaar legde de gehele Raad van Toezicht van het Laurentius Ziekenhuis hun functie neer na meningsverschillen met het bestuur. Ook lag de RvT over hoop met de ondernemingsraad van het ziekenhuis omdat de zittingstermijnen van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad waren overschreden. Daarna stond het ziekenhuis onder verscherpt toezicht. Een nieuwe voorzitter voor de RvT is dus inmiddels gevonden. De wervingsprocedure voor de overige leden loopt echter nog.