De Nederlandse commissaris verdient gemiddeld ruim 15.000 euro. Dat blijkt uit het NCD Beloningsonderzoek.

De gemiddelde vergoeding van een commissaris is 15.500 euro. Dat blijkt uit het NCD Beloningsonderzoek, een onderzoek van NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) en Human Capital Group. De hoogste vergoeding uit het onderzoek bedraagt 150.000 euro.

Zie ook: Vrouwen in de top: Nederlandse Raden van Commissarissen scoren bovengemiddeld

De belangrijkste reden voor een hogere vergoeding als commissaris blijkt, niet geheel verrassend, de omzet van de onderneming. Commissarissen van bedrijven met een hogere omzet ontvangen een hogere vergoeding. Commissarissen in de zakelijke dienstverlening en landbouw en industrie verdienen meer dan hun collega’s in de (semi-)publieke sector.

Zeldzame aanvullende vergoeding commissarissen

De hoogte van de vergoeding van de commissaris/toezichthouder is afhankelijk van veel factoren, waaronder urenbesteding, soort en grootte van de onderneming. Opvallend is dat de extra taken of rollen van een commissaris/ toezichthouder in dit onderzoek meestal niet leiden tot een aanvullende vergoeding. Een minderheid, namelijk 7 procent van de voorzitters en leden van de audit- en remuneratiecommissie krijgt een aanvullende vergoeding voor die rol.