© Scheltema Tammenoms

Hoe word je wegwijs als beginnende commissaris? Je moet de ins en outs van je sector weten, op de hoogte zijn van wet- en regelgeving etc. Daarnaast moet je een persoonlijke visie hebben, een eigen stijl stijl als commissaris of toezichthouders. Margot Scheltema en Jacqueline Tammenoms Bakker geven tips.

Margot Scheltema en Jacqueline Tammenoms Bakker begeleiden beginnende commissarissen in het eerste jaar na benoeming. Jonge commissarissen en toezichthouders krijgen met verschillende uitdagingen te maken. In gesprek met ManagementScope geven Tammenoms Bakker en Scheltema enkele adviezen voor de jonge commissaris.

Zie ook: Commissaris Class | Hoe stel je een strategische bedreiging vast?

1. Stel de juiste vragen

Tammenoms Bakker: ‘Denk na voordat je een vraag stelt, dat is misschien wel ons belangrijkste advies aan beginnende commissarissen. Vermijd het stellen van vragen vanuit je eigen informatielacune. Dan neem je namelijk de tijd van iedereen in beslag en help je de discussie niet verder. Het overkomt ons allemaal dat we voorafgaand aan een vergadering stukken krijgen die we niet helemaal begrijpen. Het is zinvol jezelf af te vragen wat je binnen en buiten de vergadering wilt bespreken. Een collega bellen voor de vergadering kan heel behulpzaam zijn.’

2. Waardeer je collega’s

Tammenoms Bakker: ‘De noodzaak voor voelsprieten blijft toenemen. Het wordt steeds belangrijker binnen de Raad van Commissarissen de discussie over belangrijke besluiten zo breed mogelijk te trekken en te anticiperen op de gevolgen: wat betekent dit besluit voor thema’s als duurzaamheid, technologische vooruitgang, de waarden in het bedrijf of bijvoorbeeld het aantrekken van talent? Hier liggen kansen voor de niet-traditionele commissaris. Maar het is belangrijk dat je collega’s je leren waarderen als persoon en om wat je kunt toevoegen, niet alleen als de brenger van een bepaalde invalshoek. Het gaat om jouw bijdrage aan het goed wegen van alle aspecten in een discussie. Als commissaris ben je deel van een collectief en kan je alleen effectief zijn als het collectief goed functioneert.’

3. Deel je kennis

Scheltema: ‘Neem de digitale commissaris, die in steeds meer bedrijven wordt benoemd omdat digitalisering van wezenlijk belang is voor de toekomststrategie. Als dat je toegangskaartje tot de Raad van Commissarissen is, zou ik je wel adviseren om die kennis vanaf het begin zo breed mogelijk te delen, bijvoorbeeld in gesprekken met businessleaders, het organiseren van bedrijfsbezoeken of het uitnodigen van sprekers over het onderwerp… zo verwerf je de legitimiteit om je later in de vergadering uit te spreken. We besteden ook aandacht aan de problematiek rond ongelijk verdeelde informatie in een Raad van Commissarissen. De voorzitter heeft vaak veel contact met de bestuursvoorzitter en de informatie uit die gesprekken deelt hij of zij soms vooral met een of twee vertrouwelingen. Dat kan leiden tot een wat gesplitste Raad van Commissarissen, wat bij gevoelige kwesties als opvolgingsvraagstukken of relaties met aandeelhouders tot onderlinge spanningen kan leiden. We bespreken met nieuwe commissarissen hoe ze kunnen bijdragen aan het voorkomen van die tweedeling.’